סיכום

ההסדרים עם ההסתדרות הכללית בתחום התעסוקה תרמו להיצע גדול יותר של מקומות עבודה לחברי פא " י , הגם שלא נעדרה ריכוזיות רבה מצד ההסתדרות . עם זאת , נדרשה תקשורת פתוחה וברורה עם ההסתדרות הכללית . בראשית הדרך עשו ראשי פא " י מאמצים לקבל את ברכת ההנהלה העולמית לתהליכים השונים שדרשו שיתוף פעולה עם ההסתדרות , אולם ההנהלה התמהמה וניסתה לדחות כל דיון מעשי . גם ההנהגה הרבנית המקומית מצאה את עצמה במלכוד : מחד גיסא , היא הייתה חשופה לקשיי הקיום היומיומיים של הפועלים בארץ , ומאידך גיסא לא יכלה , כנציגת אגודת ישראל העולמית , להתיר שיתוף פעולה עם ההסתדרות הכללית משום שיש בכך הכרה בתנועה הציונית , הכרה הנוגדת את עמדתה העקרונית הברורה של אגודת ישראל העולמית — ולפיכך בחרה בדרך הקלה , שלא לנקוט עמדה בנושא . נראה שכבר בתחילת הדרך הייתה הסכמה שבשתיקה שאין שום אפשרות שלא לחתום על הסכמים כלשהם עם ההסתדרות , ותעיד על כך העובדה שאף לא אחד מהרבנים , שנתפסו כמי שמשתייכים להנהגה , יצא כנגדם ; עם זאת , אף אחד גם לא רצה להיות הראשון שיתיר זאת באופן מפורש , ולא כל שכן בכתב . פא " י מצאה עצמה במלכוד : מצד אחד האתוס המכ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי