מפקד הפועלים: נקודת מפנה ביחסי ההסתדרות ופא"י

בחודש אדר תרצ " ז ( פברואר 1937 ) הכריזה ההסתדרות על ' מפקד כללי לעובדים העברים בארץ ישראל ' . המפקד נערך בי " ט באדר תרצ " ז ( 2 במרס 1937 ) והשתתפו בו רוב הסתדרויות העובדים בארץ ישראל : ההסתדרות הכללית , הפועל המזרחי , הפועלים הציונים הכללים , פועלי עדות המזרח ופא " י . הסתדרות העובדים הלאומית לא השתתפה . המפקד נועד להראות לציבור את גודלה וכוחה הגדל והולך של אוכלוסיית העובדים היצרנים בארץ ישראל . בפא " י התייחסו למפקד ברצינות רבה : חברי הוועד הפועל הארצי של פא " י הפיצו חוזרים לסניפים והורו בהם לחברים להשתתף במפקד , לפקח על התוצאות ולדווח למרכז על כל חריגה או בעיה . תוצאות המפקד דווחו בחוברת שפורסמה כתוספת מיוחדת לעיתון ' דבר ' , ובה כל הנתונים הסטטיסטיים : התפלגות הפועלים לפי גיל , מצב משפחתי , ארצות מוצא , שליטה בשפה העברית , שכר יומי , ימי עבודה וכן הלאה . ואולם מסיכום המפקד נעדר נתון אחד חשוב : שייכותם הארגונית של הנפקדים . ברל כצנלסון , שערך את הסיכום , השמיט מהפרסום הרשמי את היקף כוחה של ההסתדרות הכללית לעומת ההסתדרויות האחרות שהשתתפו במפקד . סיבת ההשמטה ברורה מאליה : ההסתדרות ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי