מקרה מבחן: כפר סבא

בתוך זמן קצר אולצו חברי פא " י להביע עמדה פומבית בנוגע לשתי השאלות שלנדוי הגדירן כגורליות ביותר להסתדרות , שאלת העבודה העברית ושאלת השביתה . ומעשה שהיה כך היה : בכסלו תרצ " ד ( נובמבר 1933 ) מכר פרדסן יהודי חרדי מכפר סבא , א ' רפפורט , את כל התוצרת של פרדסו , עוד לפני הקטיף , לערבי . על פי ההסכם היה אמור הקטיף להתבצע בידי פועלים יהודים , אולם האריזה וההפצה — על ידי ערבים . משהגיעה העת להוציא את הפרי לאריזה אל מחוץ למושבה , הכריזה ההסתדרות על שביתה , ופועלי פא " י — שהיו בין הפועלים שעבדו באותו פרדס — השתתפו גם הם בשביתה ; פועלי פא " י קיבלו את ההחלטה באופן ספונטני בזמן אמת , ודיווחו עליה למרכז הארצי של פא "י בתל אביב רק לאחר מעשה . עניין הוצאת אריזת הפרי בידי עובדים ערבים עורר עניין רב ביישוב והתנהלו דיונים עקרוניים רבים על אחריותם של בעלי הפרדסים לעבודה העברית , וזאת לצד זכותם של האיכרים להרוויח מיגיע כפיהם . אניטה שפירא מעריכה את המערכה על עבודה עברית בכפר סבא כך : ' דומה , שלא היתה מערכה לעבודה עברית אשר זכתה לפרסום ולדראמטיזציה כמערכה בכפר סבא ב . ' 1934 - תגובת ההנהגה העולמית של א...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי