התנגדות עקרונית — שיתוף פעולה מעשי: היחסים עם ההסתדרות הכללית

כבר בימיו הראשונים של לנדוי בארץ ישראל , כאשר המשרד בתל אביב לא היה אלא שלוחה של מרכז אגודת ישראל לענייני ארץ ישראל בפרנקפורט , הוא כתב בסקירה על המצב הפוליטי - חברתי בארץ ישראל : שאלת ההסתדרות היא אחת השאלות הכי קשות פה בשבילנו . אני כשלעצמי סובר , שכדאי לבוא עמהם לידי הסכם בנוגע להמצאת העבודה בשביל חברינו , שלא יצטרכו להיות חברים בהסתדרות , אבל יהיו נכנעים להתקנות העבודה הקבועות בהסתדרות , הינו לא להשיג גבול , לא להיות ממפירי השביתות וכדומה . אבל כל זמן שאין לנו ידיעה ברורה ועמוקה בנוגע להשאלה הזאת , איני יכול לחוות דעתי בנוגע לה . אם נהיה חזקים פה ושם פועלי אגודת ישראל יהיה שגור על פי קהל העובדים , יהיה אפשר לבוא לידי הסכם לטובת שנינו באיזה אופן שהוא . לאחר מחצית השנה העביר לנדוי לעיונו של רוזנהיים מידע מדויק ומסודר יותר בדבר שיתוף פעולה עם ההסתדרות : אנו בודאי שנצטרך למצוא דרך של הסכם עם הסתדרות העובדים בצורה מתקבלת , לשם זה אנו עומדים כבר בקשר עם הנהלתה , כמובן לעת עתה באופן בלתי רשמי , רק לשם אינפורמציות . [ ... ] הסתדרות העובדים דורשת בעיקר שני דברים : עבודה עברית ועבודה מאורגנת...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי