פרק חמישי תעסוקה

עד כה נסקרה דרכה של פא " י ליצירת מרחב עצמאי לעצמה כתנועה , בעיקר כניגוד לתנועות האחרות שפעלו באותו מרחב ציבורי - חברתי — אגודת ישראל והתנועות הציוניות - דתיות . מכאן ואילך אעסוק בפעילותה של פא " י כהסתדרות עובדים . מחקר זה עוסק , כאמור , בראשית ימיה של מפלגת פועלי אגודת ישראל , מפלגה שתיוצג בכנסת ישראל ובממשלותיה הראשונות , אולם בתקופה הנדונה היא הייתה הסתדרות פועלים קטנה שפעלה ביישוב היהודי בארץ ישראל . המרחב הציבורי התעסוקתי של הפועלים היהודים נשלט באותה עת באופן מובהק בידי ההסתדרות הכללית , והסתדרויות הפועלים האחרות ( בעיקר הסתדרות הפועלים הלאומית של התנועה הרוויזיוניסטית והפועל המזרחי של תנועת המזרחי ) פעלו כאופוזיציה להסתדרות הכללית — אולם מתוך זהות רעיונית עם שאיפותיה הלאומית - ציוניות . לעומתן ניסתה פא " י לעצב את דרכה במרחב הארץ ישראלי תוך שמירה על זהותה הלא - ציונית ועל העיקרון המרכזי של תנועת האם , אגודת ישראל , שלא לקיים כל שיתוף פעולה עם התנועה הציונית . עקרונות אלו הם שהכתיבו , במידה רבה , את סדר היום ואופי הפעילות של מנהיגי פא " י בשנותיה הראשונות ; למעשה פעלו מנהיגי פא ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי