סיכום

ההנהגה המקומית של פא " י עשתה כל מאמץ להתקרב אל הרבנות הראשית ואל הפועל המזרחי , כמייצגים המעשיים של הציונות הדתית , ועם זאת לא לחצות את הגבולות הברורים של הכרה גלויה בתנועה הציונית . התיעוד מעלה בבירור כי ההנהלה המקומית שאפה ליצור מעורבות של פא " י ביישוב החדש באמצעות שיתוף פעולה עם הארגונים הדתיים שפעלו במסגרת התנועה הציונית ( הרבנות הראשית והפועל המזרחי ) , אולם חברי ההנהגה העולמית הצרו את צעדיה מחשש שבהתקרבות זו טמונה סכנה לזהותה של אגודת ישראל המתנגדת לתנועה הציונית . מן הראוי לומר כי יצירת הסכמים עם הפועל המזרחי שונה בתכלית מחתימת הסכמי עבודה עם הסתדרות העובדים הכללית , כפי שיוצג להלן ; הסכמי העבודה נחתמו לשם מתן תעסוקה לפועלים והם נתפסו כעניין פורמלי בלבד , בעוד שבניסיונות להגיע להסכמים עם הפועל המזרחי , הגם שפא " י ניסתה לצמצמם לכדי שיתוף פעולה טכני בלבד , היה טמון אתגר של שותפות רעיונית , ומכך חששו המתנגדים . לכאורה נראה , כי שתי התנועות היו דומות ביותר זו לזו : תנועת פועלים דתית , המיישבת את ארץ ישראל , דוגלת בעבודה עברית ושואפת להקמת קיבוצים ומושבים עצמאיים . אולם דווקא דמיו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי