הפועל המזרחי

על רקע סוגיית השמיטה בשנה הנזכרת , מעניין לבחון את מערכת היחסים שבין פא " י לפועל המזרחי . הפועל המזרחי נוסדה בארץ ישראל בשנת 1922 כהסתדרות פועלים ציונית - דתית . בשונה מפא " י , הייתה זו התארגנות ארץ ישראלית ביסודה , ורק לאחר שהתבססה בארץ — היא שלחה זרועות לאירופה , כהכשרות חקלאיות ופעילויות חינוכיות אחרות . יש לציין כי בהפועל המזרחי , ובחבר הקיבוצים של הפועל המזרחי ( גלגול ראשון של הקיבוץ הדתי ) , המשיכו לעבד את האדמות בשנת השמיטה על פי היתר המכירה . דווקא המקרה הקיצוני של שנת השמיטה , שבו קבוצת פועלים אחת שומרת שמיטה לחומרה , עד כדי פת לחם , וקבוצה אחרת ממשיכה לעבד את האדמה ללא שינוי כמעט , מלמד על הפער הגדול בין המציאות לבין הרעיון שניתן יהיה לשלב בין שתי ההסתדרויות הללו . וכי יעלה על הדעת שהפועל המזרחי הייתה מסכימה להקצות סכום גדול בשנת השמיטה , מתוך קופה משותפת , לטובת פועלים שובתי שביעית — כאשר עמדתה האידאולוגית היא להתיר עבודת אדמה תחת היתר מכירה ?! ולמרות זאת התקיים משא ומתן שכזה במשך תקופות ארוכות , ולאחר שברויאר הגיע לארץ ישראל היה נדמה כי הרעיון מגיע לידי מימוש . כבר בכסלו ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי