בחירות לרבנות תל אביב

התרחשות דומה אירעה במחצית השנייה של שנת תרצ " ה ( , ( 1935 והיא שבה והעלתה את מפלס המתח . בכ ' באדר ב ' תרצ " ה ( 25 במרס 1935 ) נפטר הרב הראשי לתל אביב , הרב שלמה הכהן אהרונסון , ומיד החלו בהתארגנות לקראת בחירות חדשות לרבנות העיר . במהלך החודשים הללו בלטו כמה אירועים הקשורים לענייננו : . 1 מתל אביב הגיעו לפרנקפורט , הן למרכז אגודת ישראל לענייני ארץ ישראל והן ליעקב רוזנהיים , דיווחים על רבנים שונים ששמם עלה כמועמדים לרשת את כס הרבנות . . 2 הרבנות הראשית לארץ ישראל שלחה את ברכתה לוועידה הארצית של פא " י , שנערכה בחפץ חיים . . 3 נציג של פא " י נכח בהלווייתו של הרב קוק שנפטר בתקופת המעבר שבין כהונתו של הרב אהרונסון לבחירת יורשו , הרב משה אביגדור עמיאל . על אף כל אלה , שיגר זאב פישר - שיין רק סמוך מאוד לבחירות בתל אביב מכתב דחוף לאלתר בינם בירושלים , ככל הנראה חסיד המקורב לאדמו " ר מגור , ובו ביקש להציג לאדמו " ר שאלה עקרונית . האדמו " ר מגור , אשר ביקר בארץ באותם ימים , היה מראשי מועצת גדולי התורה ונוסף על כך היה גם רבם של מינץ ופישר - שיין , שהיו חסידי גור מובהקים : בידוע למע " כ [ למעלת...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי