ברויאר והרב קוק

כבר הזכרתי לעיל כי ברויאר , מיד עם בואו ארצה בביקורו הראשון ( שהגדיר כ ' ביקור פרטי ' ) , הלך לבקר את הרב קוק בעת שזה שהה בחיפה , ובכך מיצב את עצמו , במידה רבה , כסמן הציוני בקרב מנהיגי אגודת ישראל . הייתה זו ההיכרות הראשונה בין שני האישים הללו ; מעט לאחר מכן , באדר תרצ " ד ( פברואר , ( 1934 התקיימה פגישה נוספת בין השניים בירושלים . ברויאר חזר לגרמניה , ובמהלך שהותו שם נפטר הרב קוק ( ג ' באלול תרצ " ה , 16 בספטמבר , ( 1935 ומכאן מובן כי לצד העמדה האידיאולוגית כלפי מעמדו ותפקידו לרב קוק , התעצב יחסו האישי לרב קוק , במידה רבה , בפגישות אלו . לאחר מות הרב קוק פרסם ברויאר דברים לזכרו , המבוססים בעיקרם על הפגישה האישית בין השניים . ( הנוסח המלא של דברי ההספד בנספח א ' להלן . ) בדבריו הוא מתאר את הרב במילים חמות ומדגיש את השיח האישי ביניהם : ' כך התוודה בפני [ ... ] הוא הסתכל בי תוך חיוך טוב ועצוב כאחד [ ... ] העדיף לדבר אלי עברית במבטא שהיה רגיל לו משחר נעוריו ' ; זאת , לצד ביקורתיות שלא נשארה רק במישור הענייני : ' בדרך כלל לא היה זהיר ומוצלח ביותר בהגדרותיו , לא אהב כאשר ביקשו לקושרו אליהן...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי