פרק רביעי פא"י ויחסיה עם הציונות הדתית

הפרק הקודם עסק בניסיונותיה של פא " י להגדרה עצמית ולעצמאות במערך המקומי של אגודת ישראל בארץ ישראל . בפרק זה אבחן את מערכת היחסים שבין פא " י לבין שני מוסדות בעלי תפיסת עולם דתית שפעלו במסגרת התנועה הציונית : הרבנות הראשית והפועל המזרחי . את הרבנות הראשית לארץ ישראל הקימה ממשלת המנדט הבריטי בשנת . 1921 הקמתה נבעה , במידה רבה , מהגדרתה של החברה היהודית בארץ ישראל כ ' עדה דתית ' , על פי החוק המנדטורי , ומשאיפתה של ממשלת המנדט לקיים לכל עדה דתית בית דין עצמאי . מכאן שהרבנות הראשית הוקמה בראשית הדרך כרשות שופטת לחברה היהודית בארץ ישראל . הגורמים השמרניים בקרב היישוב הישן בירושלים , ובכללם אגודת ישראל , החלו להיאבק במוסד זה עוד טרם כינונו , מאבקים שלא פסקו במהלך שנים רבות ושליוו את פעילותן של הרבנות הראשית ושל אגודת ישראל גם יחד . על רקע מערכת יחסים זו החלה פעילותם של לנדוי ומינץ בארץ . פא " י הוקמה בין השאר , כאמור בפרקים הקודמים , כדי לנתק את הקשר בין פעילות אגודת ישראל ביישוב החדש לבין פעילותה של אגודת ישראל ביישוב הישן , ומטרה זו התבטאה גם ביחס לרבנות הראשית . באגודת ישראל בירושלים המשיכ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי