ברויאר משוחח עם חבר קיבוץ חפץ חיים בביקורו בגדרה ב 1939 -