סיכום

מן הדיון על יחסיה של פא " י עם ההנהגה הארצית של אגודת ישראל עולות כמה מסקנות חשובות . מבחינה אידאולוגית היו אנשי פא " י אמורים להיות כפופים באופן מוחלט לברויאר , משום שהיה קרוב להשקפותיהם האידאולוגיות ולדרך מימושן ובוודאי כיהן כמנסח וכמורה הדרך של השקפתם האידאולוגית . לא מצאתי , בכל החומר הארכיוני שבדקתי , כל סיבה אמתית ליחסים הרעועים בין ברויאר לפא " י , ונראה ש ' פשעם ' היחיד היה ניסיונותיהם להיות גוף כלכלי עצמאי בתקופה של הפסקת התקציבים שבאחריותו הרשמית של ברויאר . יוזכר כי ברויאר מילא באותה עת מספר תפקידים : יושב ראש קרן היישוב , חבר הוועד הפועל בארץ ישראל ובמרכז העולמי של אגודות ישראל ונשיא פא " י בארץ ישראל . סיבה נוספת העשויה להסביר במקצת את התנהלותו של ברויאר נגד פא "י מצויה בקצר התקשורת , ברמת ההתנהלות הבין - אישית , בינו לבין לנדוי , שהיה הדמות הבולטת ביותר בתקופה הנדונה מבין שלושה חברי הנהלת הסניף בתל אביב . חוסר בתקשורת היתה אבן נגף שהכבידה על התנהלות פא " י בארץ ישראל . משה בלוי ניצב בקצה השני של העמדות האידאולוגיות באגודת ישראל . דוגמה מובהקת היא יחסו להצהרת בלפור . בפרק ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי