הרב אליהו יונג ורעייתו אירמה (במרכז התמונה) בביקור בחפץ חיים, לאחר מלחמת העולם השנייה. במהלך הביקור העניקו חברי חפץ חיים תואר 'תושב כבוד' לרב יונג על עזרתו לקיבוץ.