משלחות לגיוס כספים בחוץ - לארץ

לקראת סוף שנת תרצ " ח ( ספטמבר 1938 ) ניהל לנדוי התכתבות ערה עם נשיא אגודת ישראל בפולין , יצחק מאיר לוין , שישב בוורשה . במכתביו ביקש לנדוי לגייס לעזרת היישוב בארץ את לוין עצמו וכן את אגודת ישראל בפולין , במאבקיו עם ברויאר בשאלת קרן היישוב ותקציביה . מן המכתבים עולה כי באותה תקופה התנהל משא ומתן בין המרכזים השונים בלונדון , בירושלים ובפולין על חלוקת עוגת התקציב הדלה , שהוקצבה לאגודת ישראל בארץ ישראל על ידי אגודת ישראל העולמית . לנדוי חוזר ומבקש ממכותביו שידאגו לתקציבי פא " י ההולכים ומתמעטים , הן בשל המצב הכלכלי הכללי והן בשל עמדתו של ברויאר , שמנע את העברת חלקה של פא " י בתקציב של אגודת ישראל בארץ ישראל . ברקע ההתכתבות עמדה היזמה לשלוח לפולין משלחת של חברי פא " י בארץ ישראל לשם מסע נרחב לגיוס תרומות . חברי מרכז פא " י בארץ ישראל הניחו שלמשלחת מעין זו יהיה סיכוי טוב יותר מאשר לסיום מוצלח של המשא ומתן עם קרן היישוב והעומד בראשה . אולם יציאת המשלחת התעכבה בשל חילוקי הדעות בין הצדדים בשאלת חלוקת הכספים שייאספו מחד גיסא , ובשאלת מימון הוצאת המשלחת מאידך גיסא . בסוף חודש תשרי תרצ " ט ( ספטמ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי