אליהו גליקמן - פרוש (שני מימין) ומשה בלוי (רביעי מימין) בביקור אצל חברי פא"י בכפר סבא