המאבק על ההנהגה

באלול תרצ " ג ( ספטמבר , ( 1933 עוד טרם כינון חוקה מסודרת לפא " י הארצית , ולאחר היתקלות נוספת בין קנאי ירושלים לרב הראשי לארץ ישראל דאז , הרב אברהם יצחק קוק , הקשה יעקב לנדוי על יעקב רוזנהיים בשאלה : ' האם כדאי ואפשר להעמיס עלינו בראשית ימי עבודתנו המעשית באה " ק את המשא הקשה הזה של האגודה בירושלים ? האם לא נכשל תיכף בתחילה ח " ו עי " ז ? [ חס ושלום על ידי זה ] ' . שאלה זו עתידה ללוות את כל שנות פעילותה של פא " י : האם יש זהות אידאולוגית , מעשית וכלכלית , ועד כמה , בין תנועת הפועלים לתנועת האם — אגודת ישראל — כפי שהיא באה לידי ביטוי בפועלה בארץ ישראל ? הנהגת אגודת ישראל בארץ ישראל הייתה , כפי שכבר הזכרתי , בידי משה בלוי . מעקב אחר מערכת היחסים בין הנהגת פא " י לבין בלוי בתקופה הנסקרת עשוי לשפוך אור הן על התנהלותו הפוליטית של בלוי והן על התפתלותם הפוליטית של מנהיגי פא " י , בניסיונם לשלב בין אגודת ישראל ואופייה המסתגר , מחד גיסא , לבין התמזגות ופעילות ביישוב החדש מאידך גיסא . מיד עם פתיחת המרכז בתל אביב , קיבל כאמור לנדוי מכתב ממשה גליקמן - פרוש , מראשי הסניף הירושלמי , ובו התרעם הכותב...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי