פרק שלישי הסתדרות פועלי אגודת ישראל בארץ ישראל: עצמאות תוך כפיפות להנהגה המקומית

מיום שהייתה פא " י להסתדרות עובדים עצמאית , התמסרו יעקב לנדוי , בנימין מינץ וזאב פישר - שיין לקידומה וכינונה . מבחינת ההיבטים הפוליטיים והכלכליים של הסתדרות זו בשנות השלושים ניתן ללמוד על מידת עצמאותה של פא "י בפעילויותיה השונות , הן כהסתדרות - בת בתוך הסתדרות עולמית ( אגודת ישראל ) , הן כהסתדרות ארצית ( אגודת ישראל בארץ ישראל ) . החלוקה הנושאית בתיאור האירועים מכאן ואילך היא מלאכותית במידת - מה , משום שהנושאים השונים משתלבים בהכרח זה בזה , לדוגמה , שאלות ההתיישבות והתעסוקה הקשורות באופן הדוק לשאלות התקציב ; עם זאת דומה שחלוקה תמטית ולא כרונולוגית היא הדרך הטובה ביותר להבין את פעילותה של פא " י בארץ ישראל בפרק הזמן הקצר שאנו דנים בו . כאמור בפרק הקודם , הגדירה פא " י את עצמה במידה רבה על ידי התבדלות מסביבתה — יותר מאשר על ידי יציקת תוכן ייחודי ועצמאי . פא " י הייתה הסתדרות שהכירה בסמכות התורה כסמכות עליונה , משמע : היא לא הכירה בסמכות של הסתדרות הפועלים של פועלי ארץ ישראל או של הסתדרות הפועלים של הפועל המזרחי , שכבר פעלו בארץ מזה כמה שנים כסמכות משמעותית למען הפועלים . מצד אחר , פא " י...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי