סיכום

לנדוי ומינץ לא הגיעו לארץ ישראל בכוונה להקים בארץ ישראל הסתדרות פועלים . הם הגיעו בשמה של אגודת ישראל העולמית , על ידי הענף בתנועה העולמית שראה בעבודה המעשית בארץ ישראל ערך משמעותי שיש לטפח בתוך אגודת ישראל , כדי לקלוט בארץ את העולים חברי התנועה . משהגיעו לארץ ישראל וקבעו את מושבם ביישוב החדש , הבינו השניים כי לא יהיה ניתן לפעול בשמה של אגודת ישראל , בשל הזהות בין הקיצונים בירושלים לבין אגודת ישראל בארץ ישראל . כדי לבדל את עצמם מהקיצונים מצד אחד , ולהתאים את עצמם לצורכי העולים מצד אחר , בחרו לנדוי ומינץ בדרך של איגוד קבוצות החרדים ביישוב החדש תחת שמה של הסתדרות הפועלים , שכבר היכתה שורשים בפולין עשר שנים קודם לכן : פועלי אגודת ישראל . הסתדרות פא " י שילבה בתוכה יסודות סוציאליסטיים , שדמו לערכיה של הסתדרות הפועלים , לצד מחויבות לעקרונות של תנועה חרדית כחלק מאגודת ישראל העולמית . מרגע שהוקמה מערכת ארגונית שכללה את מרכז הסתדרות פא " י , הוועד הפועל ותקנון מחייב , הוכרז למעשה באופן רשמי על קיומו של גוף פוליטי עצמאי , נפרד מאגודת ישראל בארץ ישראל ונפרד מהסתדרות הפועלים הכללית של העובדים בעל...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי