ראשית ההתארגנות לפעילות עצמאית

במהלך ביקורו של ברויאר בארץ , לאחר אשרור החוקה במרכז פא " י , החלו לנדוי ומינץ לגלגל בינם לבין עצמם את הרעיון לפעול להעברת משה בלוי מתפקידו כמנהל אגודת ישראל בארץ ישראל — ולמסור את התפקיד לידיו של ברויאר . לנדוי העלה את הרעיון והדגיש בפני מינץ כי ברויאר מקורב לדעותיהם ומתאים בכישוריו להנהיג את אגודת ישראל בארץ ישראל . היו אלו זרעים ראשונים לתהליך ארוך , שסופו באכזבה קשה של לנדוי ומינץ ובקרע עמוק בין ברויאר לפא " י — שבהמשך עוד נידרש אליו . ביקורו של ברויאר בארץ הסתיים בסוף חודש אדר תרצ " ד ( מרס . ( 1934 בתום הביקור ציפתה ההנהגה בתל אביב שברויאר ימשיך בניסיונותיו לשינויים מבניים בהנהגת אגודת ישראל בארץ ישראל ; ברויאר עצמו חזר לגרמניה , נפעם מהתפתחותו של היישוב בארץ ישראל ; במאמריו ובזיכרונותיו מתוארת השבת הראשונה בתל אביב כאירוע מכונן בחייו : היה זה אז , בשבת הראשונה שעשינו בתל אביב . ראיתי את כנפיו של היום הקדוש יורדות ועוטות על העיר הסואנת ומחניקות אט אט את הרעש ואת ההמולה . ראיתי זאת בצורה ברורה יותר מאשר אי פעם קודם לכן בגולה [ ... ] ראיתי אנשים , אנשים יהודים , נעים אל עבר הבנין ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי