תקנון פועלי אגודת ישראל

סעיף ה : מטרות ההסתדרות ותפקידיה הם : 1 ) אחוד חבריה לחטיבה אחת אורגנית , חיה ופועלת . 2 ) קביעת המשטר החברתי בארץ על יסודות התורה . 3 ) יצירת נקודות יישוביות לחבריה בעיר ובכפר . 4 ) המצאת הזדמנויות - עבודה לחבריה והדאגה לטובתם הכלכלית . 5 ) יסוד מוסדות קואופרטיביים וקבוצות קבלניות בשביל חבריה . 6 ) סדור מוסדות סוציאליים לחבריה , כגון בתי עולים , קופות מלוה , קופת חולים וכו ' . 7 ) החדרת רגש החובה בין נותני עבודה להעסיק אחיהם הפועלים היהודים . 8 ) המלחמה נגד נצולם הכלכלי של חבריה מצד נותני עבודה . 9 ) פשר ריב המעמדות בין נותני עבודה ובין מקבלי עבודה לפי חוקת התורה . 10 ) פתוח עבודה רוחנית - תרבותית בין חבריה על ידי יצירת חוגים מיוחדים , שעורי ערב , הרצאות , שיחות , מסבות , וע " י יסוד ספריות ובתי קריאה וכדומה . 11 ) יצירת בתי חנוך לבני הפועלים וחנוכם לבנים נאמנים לתורה ומסורת אבות . 12 ) יצירת עתונות וספרות עצמאית לברור השקפות פא " י ועמדתה לכל שאלות החיים . סעיף ו : בכל עיר ומושבה בא " י , אם ישנה האפשרות לכך הולכות ומתיסדות קבוצות מקומיות של פא " י , שהן סניפים לההסתדרות הארצית . הסנ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי