חינוך ותרבות

למעט נושא קליטת העלייה , היה החינוך הנושא שלנדוי ומינץ עסקו בו בשלב הראשוני — טרם היווסדה של הסתדרות פא " י בארץ ישראל . לנדוי זיהה מהר מאוד את הצורך בהקמת בתי חינוך אגודאיים ביישוב החדש כבסיס להשגת מעמד ציבורי של ממש . שני קשיים עמדו על דרך ייסודם של בתי חינוך כאלה , האחד אידאולוגי והאחר מעשי . במישור האידאולוגי , שאלת החינוך בעברית היוותה נקודת מחלוקת קשה בין היישוב החדש ליישוב הישן : ביישוב החדש לא היה עוד מקום לחינוך ביידיש , ואילו חוגי אגודת ישראל בירושלים התנגדו בתקיפות לכל ניסיון להקים מוסד לימודים שאינו דובר יידיש . במישור המעשי היו שני קשיים : תקציבים ומבנים . עם זאת , היו לנדוי ומינץ אופטימיים מאוד באשר להיצע נרחב של מורים ותלמידים יוצאי גרמניה . השניים שלחו ידם בנושא החינוך בכל מקום שהגיעו אליו . לאחר ביקור בחיפה , הגיש לנדוי בקשה לתקציב לרכישת מבנה קיים על הכרמל לשם הקמת בית ספר ברוח רש " ר הירש . בבני ברק , שכבר התנהל בה תלמוד תורה תחת שמה של אגודת ישראל , עזרו לנדוי ומינץ בשיפוץ המבנה ואף מונו לחברי הוועד של המוסד , אך היחסים הבין - אישיים עם מנהל המקום עלו על שרטון — והמ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי