משרד לקליטת עלייה, אגודת ישראל תל אביב

בתחום אחד בלבד לא נמנעו השניים מלפעול בשמה של אגודת ישראל : קליטת עולים חברי אגודת ישראל , המנדט שהגיעו עמו לארץ ישראל . בתחום זה דרש לנדוי פרסום פומבי לנוכחותו בתל אביב . במכתבו למרכז לענייני ארץ ישראל בפרנקפורט הוא ציין , כי הגיעה השעה לפרסם בעיתונות את עובדת קיומה של לשכת מודיעין בתל אביב , שאפשר לקבל בה את כל המידע לגבי הנעשה בארץ , סוכנות שתקשר בין משקיעים מחו " ל לבין אפשרויות עסקיות בארץ ישראל , ולבסוף גם שירותי עיתונות המציעים מידע על הנעשה בארץ במחיר זול במיוחד . בקשה זו , לפרסם את נוכחות לנדוי ומינץ בתל אביב , נכתבה כבר בעת שנשלחו אליהם יום - יום מכתבים מחברי אגודת ישראל בגרמניה שהתעניינו באפשרויות תעסוקה ומגורים בארץ . ניתן להניח כי בעזרת הפרסום ניסה לנדוי להפנות את תשומת הלב של אנשי הגולה האגודאית , בעיקר אלה מהם שעתידים לעלות ארצה , למחנה האגודאי החדש ההולך ונבנה ביישוב החדש . עולים אלו , מטבע הדברים , היו חשופים פחות להתרחשות הארצישראלית , ומכאן אפשר ששמה של אגודת ישראל טרם נקשר בתודעתם לפועלה של אגודת ישראל הירושלמית , דבר שיכול לסייע בביסוסה של אגודת ישראל בתל אביב . ית...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי