העלייה החמישית — האורתודוקסיה מגרמניה

עם בוא העלייה החמישית , הפך המצב למסובך עוד יותר : יהדות גרמניה הביאה אתה תפיסת עולם שונה ונבדלת באופן מהותי מזו של עולי פולין או אנשי היישוב הישן בארץ ישראל . החברה היהודית בגרמניה בעת החדשה היוותה כר נרחב למחקר בכל תחום כמעט במדעי הרוח והחברה . לנושא שבמוקד ענייננו ברצוני לעקוב אחר ראשיתה של הנאו - אורתודוקסיה היהודית בגרמניה שכן עקרונותיה , כפי שנוסחו בסוף המאה ה , 19 - בעיקר בכל הנוגע לחינוך הנוער ושיתוף פעולה בין קבוצות שונות בחברה היהודית , יהיו הבסיס לדיון ביחס של עולי גרמניה האורתודוקסים כלפי עולי פולין האורתודוקסים וכלפי אנשי אגודת ישראל ירושלים , במחצית הראשונה של שנות השלושים בארץ ישראל . הדיון בנאו - אורתודוקסיה היהודית המאורגנת נפתח בעלייתו לרבנות של הרב שמשון רפאל הירש , רש " ר הירש , שכן הוא היה הדמות החשובה ביותר בעיצוב הנאו - אורתודוקסיה הגרמנית המודרנית — על אף שפעל מוקדם יותר , במחצית השנייה של המאה ה . 19 - השפעתו של רש " ר הירש ניכרה שנים ודורות לאחר שהוא עצמו כבר לא היה בין החיים , ונדונה רבות מחקר ובהגות ; אולם בתקופה הנדונה במחקר זה ובקרב עולי גרמניה , ובעיקר בק...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי