התפתחותה של אגודת ישראל בארץ ישראל

בכ " ד באב תרע " ט ( 20 באוגוסט 1919 ) נוסד בירושלים הסניף הפעיל הראשון של אגודת ישראל בארץ ישראל . הקהילה היהודית בירושלים באותה עת היתה הרוסה וחבוטה . מלחמת העולם הראשונה פגעה נואשות בקהילה , שמנתה ערב המלחמה כ 45 , 000 - איש ולאחריה נותרו בה כ 26 , 000 - איש בלבד ( כמחצית מתושביה היהודים של ארץ ישראל כולה ) — אובדן של כ 19 , 000 - יהודים בשנות המלחמה : 11 , 000 מהם מתו מרעב ומגפות , 7 , 000 גורשו מהעיר בידי הטורקים . ראשי הפעילים בסניף אגודת ישראל היו צעירים קיצונים ובראשם עמד מייסד הסניף הרב מנחם מרדכי פרנקל , מקורבו של הרב יהושע יהודה ליב דיסקין , מחשובי הרבנים בירושלים . מאוחר יותר עברה הנהגת הסניף לידיו של יעקב ישראל דה - האן , שנמנה גם הוא , בשלב זה של חייו , עם הזרם הקיצוני . בשנים הראשונות לא היו לאנשי אגודת ישראל בארץ כל יומרות פוליטיות , והם עסקו בעיקר במתן שירותי דת לחברה האורתודוקסית , שביקשה להתבדל מכל מגע עם התנועה הציונית ומוסדותיה . הפעילות ברובה נעשתה תוך שיתוף פעולה עם ' ועד העיר האשכנזי ' . ההתקשרות של ' ועד העיר האשכנזי ' עם אגודת ישראל העולמית נכפתה , במידה מסוימ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי