ראשיתה של אגודת ישראל

הרעיון ליצור גוף מאחד ליהדות החרדית כולה החל לקרום עור וגידים בקיץ 1909 ( תרס " ט ) , כשהתכנסה בעיירה באד - הומבורג שבגרמניה קבוצת רבנים מראשי היהדות החרדית בפולין , הונגריה , גרמניה והאימפריה הרוסית — בראשותם של הרב חיים סולובצ ' יק והרב יצחק אייזיק הלוי — והחליטה להקים ארגון שתכליתו ' החייאת העם היהודי הנאמן לה ' ולתורתו ' , קרי , ארגון שישיב את המחויבות לתורה ולמצוות למרכז השיח היהודי , לאחר תהליכי ההשכלה והחילון שעברה החברה היהודית במהלך המאה ה . 19 - לביצוע ההחלטה נבחרו אנשי הנהלת ' פרייע פעראייניגונג ' ( , ( Freie Vereinigung ארגון הגג של היהדות הגרמנית האורתודוקסית , שהחלו בארגונה הראשוני של התנועה העולמית בראשותו של יעקב רוזנהיים . רוזנהיים , יליד פרנקפורט שעל נהר המיין בשנת , 1887 ראה את עצמו כתלמידו של הרב שמשון רפאל הירש , אביה מייסדה של הנאו - אורתודוקסיה . רוזנהיים היה פעיל ציבור בתחומים רבים בחברה האורתודוקסית הגרמנית , נשיא ההתאחדות העולמית של אגו "י מיום היווסדה ועד יום מותו ומייסדה ובעליה של הוצאת הספרים ' חרמון ' בפרנקפורט . בשנת 1935 ברח מגרמניה ללונדון ומשם לניו יור...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי