פרק ראשון המרחב התרבותי, הדתי, החברתי והפנים - תנועתי להקמת פועלי אגודת ישראל בארץ ישראל

כדי להבין את המרחב שפא " י נוסדה בו בארץ ישראל , יוקדש פרק זה ליסודות התרבותיים , החינוכיים והדתיים השונים של מייסדיה ושל חבריה הראשונים . הניסיון הראשון לארגן את הפועלים החרדים בארץ ב ' הסתדרות פועלי אגודת ישראל ' נעשה בשנת , 1924 אך הוא כשל לחלוטין והתנועה לא הצליחה להתאגד ולייצר פעילות משמעותית . כבר בוועידה של אגודת ישראל בארץ ישראל בשנת 1928 הוכרז כי יש לנסות להפיח רוח חיים חדשה בתנועת פועלים זו , שפוזרה ללא הצלחות מעשיות כלשהן . במהלך שנת 1933 נוסדה ההסתדרות בשנית , עם עלייתו לארץ של יעקב לנדוי וחזרתו ארצה של בנימין מינץ , האחד כשליח מרכז אגודת ישראל לענייני ארץ ישראל בפרנקפורט והאחר כנציג אותו מרכז בוורשה . פעילותם של לנדוי ומינץ לא נעשתה בחלל ריק ; הם פעלו בתקופה של עלייה גדולה מפולין ומגרמניה וכל קבוצת עולים הביאה אתה מטען תרבותי וחינוכי משלה : האורתודוקסים שבהם , נוסף על המטען התרבותי - ערכי שהביאו עמם , אופיינו גם במסורת הלכתית ייחודית , ובארץ הם פגשו באנשי היישוב הישן בירושלים — שהיו מאורגנים בסניף אגודת ישראל המקומי וגם להם מטען ערכי , תרבותי וחינוכי משלהם . העולים האורתוד...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי