מבוא

פועלי אגודת ישראל ( להלן פא " י ) ידועה ומוכרת לקורא מימיה כמפלגה פוליטית בכנסת ישראל : מפלגה קטנה , על סף אחוז החסימה , עם רשימת חברים מצומצמת שפעלו בשמה בכנסות ישראל הראשונות . אולם פא " י נוסדה למעשה כהסתדרות פועלים : ראשיתה בפולין בשנת 1922 והמשכה בארץ ישראל החל בשנת . 1933 ספר זה יעסוק בשנות הייסוד שפא " י פעלה בהן בארץ ישראל , חצי עשור ומעט יותר — מהקמתה עד לפרוץ מלחמת העולם השנייה . שנות ייסוד של תנועה אידאולוגית , דתית או פוליטית , הן שנים מרתקות ביותר : בשנים הללו מתעצבת התנועה , מנוסחים עקרונותיה ורעיונותיה ונרכשות דרכי הפעולה והחשיבה שלה . בשנות הייסוד של פא " י ניתן לזקק את הרבדים האידאולוגים בטרם נוצרו האילוצים ששינו את סדר העדיפויות , ובראשם — פעולות ההצלה והקליטה של ניצולי השואה . החברה היהודית שינתה לאחר השואה , במידה רבה , את סדר העדיפויות האידאולוגי שלה ולכן בידוד הרבדים האידיאולוגים בטרם פורענות מאפשר להבין , הבנה מעמיקה ומושכלת יותר , את פא " י כפי שהיתה רוצה לראות את עצמה בתוך השיח הארץ ישראלי . תנועת פא " י הייתה , מצד אחד , הסתדרות פועלים ששאפה לאפשר לחבריה את כל...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי