פתח דבר

ראשיתו של ספר זה בעבודת הדוקטור , שכתבתי בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן - גוריון שבנגב . בעבודה התחקיתי אחר קורותיהם של פועלים חרדים , חברי אגודת ישראל . את פעילותם בתחום הקליטה של ניצולי השואה חקרתי בעבודת הגמר לקבלת תואר שני באותה מחלקה . במחקר על ניצולי השואה בקיבוץ חפץ חיים של פועלי אגודת ישראל , השתוממתי לגלות כי טרם נכתב מחקר מקיף על אודות תנועה זו ; לפיכך החלטתי להשלים את החלק החסר בתולדות הישוב — תולדותיה של פועלי אגודת ישראל . פועלי אגודת ישראל בארץ ישראל נראו בעיני עצמם כתנועה אוונגרדית , תנועה של סוציאליזם מתוקן , השואב את מקורותיו מההלכה היהודית ובסיס למהפך חברתי ודתי . מהפך שיוביל להקמת אוטוקרטיה שתציית , ציות מוחלט , למנהיגות הרבנית העולמית של אגודת ישראל . עם זאת הייתה תנועת פועלי אגודת ישראל הסתדרות קטנה , שנאבקה למען הפועלים בקשיי היום יום שלהם — בתחומי הסעד , העבודה , הדיור וכיוצא באלו . מנהיגיה נדרשו להכריע בזמן אמת הכרעות חשובות , וזאת מבלי להזדקק למנהיגות רבנית . ניכר אפוא פער גדול , קשה לגישור , בין תפיסתם את עצמם לבין דרך תפקודם הלכה למעשה . פער זה עומ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי