חרדים ואנשי מעשה

פועלי אגודת ישראל 1939 - 1933 עדה גבל עדה גבל חרדים ואנשי מעשה פועלי אגודת ישראל 1939 - 1933 ועדת המערכת : פרופ ' אלון קדיש — יו " ר , פרופ ' מאיר בר - אשר , פרופ ' גדעון בוהק , פרופ ' מוטי גולני , פרופ ' יוסף דרורי , ד " ר תמר הס , פרופ ' זאב וייס , ד " ר דניאלה טלמון - הלר , מר יעקב יניב , ד " ר נסים ליאון , פרופ ' אורה לימור , פרופ ' אריה נאור , ד " ר הלל ניומן , פרופ ' עודד עיר - שי , פרופ ' עירית עמית - כהן , ד " ר ירון פרי , פרופ ' ריכב רובין , פרופ ' איריס שגריר , פרופ ' מרגלית שילה , ד " ר יובל שחר עדה גבל חרדים ואנשי מעשה פועלי אגודת ישראל 1939 - 1933 יד יצחק בן - צבי • ירושלים  אל הספר
יד יצחק בן-צבי