ביבליוגרפיה

אבו חסין , ג ' וגונן , ס ' ( . ( 2013 אחריות לחינוך וחינוך לאחריות . תל אביב : מכון מופ " ת . אבינון , י ' ( , ( 1978 על היסודות הפילוסופיים של החינוך . תל אביב : דקל , חלקים ראשון ושני . . ( 1984 ) — המורה כשחקן . החינוך וסביבו , ח ' , . 58 - 43 . ( 1995 ) — הגשמה עצמית . תל אביב : משמ " ח . . ( 1996 ) — חינוך הרגשות . דפים , . 90 - 85 , 23 . ( 1997 ) — להיות מורה פילוסוף . החינוך וסביבו , י " ט , . 187 - 181 . ( 2007 ) — יחסים אישיים : שלושה דגמים של דו שיח בין מורים לתלמידים . החינוך וסביבו , כ " ט , . 48 - 39 . ( 2010 ) — סוציאליזציה ושונות בחינוך . החינוך וסביבו , ל " ב , . 86 - 79 . ( 2013 ) — למידה שיתופית . הד החינוך , . 93 - 92 , ( 5 ) 87 אלוני , נ ' , ( . ( 1996 ה " ראוי " מת , יחי ה " מצוי " : תרבות של רייטינג או חינוך לתרבות . הד החינוך , כ " א ( . 6 - 4 , ( 1 . ( 1998 ) — להיות אדם . תל אביב : הקיבוץ המאוחד . — ( עורך ) ( . ( 2008 דיאלוגים מעצימים בחינוך ההומניסטי . תל אביב : הקיבוץ המאוחד . אלטשולר אזרחי , ו ' ( . ( 2014 יש עם מי לדבר ? הכשרת מורים לקשר מירבי עם הורים . ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ