פרק חמישי שיח דיאלוגי בין מורים לתלמידים

רק בשיתוף פעולה עם אנשים אחרים . היעדר התקווה הוא מצב של שתיקה , דחיית העולם ובריחה ממנו . . 5 ביקורת : אין דיאלוג ללא מחשבה ביקורתית — מחשבה המולידה סולידריות בין אדם לעולם ומבטלת את השניות שביניהם , מחשבה שתופשת את המציאות כתהליך , ולא כישות סטטית , מחשבה שאינה נפרדת מן הפעולה . המחשבה הביקורתית עומדת בניגוד למחשבה הנאיבית : הראשונה מבקשת לשנות את המציאות , ואילו השנייה מבקשת להסתגל אליה ( פריירה , . ( 1981 בדיאלוג שוויוני פונה אפוא המורה אל תלמידיו כשווה אל שווים , כאדם חופשי אל בני אדם חופשיים , כאני אל אתה . פנייה זו מקורה באהבה פעילה מהולה בענווה , באמון ובתקווה . אהבה שמטרתה לסייע לתלמידים להגיע לרמות גבוהות יותר של משמעות , של יופי ושל איכות חיים ; למימוש אנושיות מפותחת , טובה ומלאה . במילים אחרות , המורה משמש לתלמידיו מורה דרך לחיים הטובים . בספרו , " מורה דרך לאוהב החכמה " , מתאר יעקב שלנגר את המורה הפילוסוף , שהוא מורה דרך לחיים הטובים , בשני דימויים : הפילוסוף כאתלט והפילוסוף ככוהן דת . כפי שהאתלט חייב לקיים את אורח החיים הספורטיבי שהוא מכתיב לעצמו , כי רק כך הוא יכול לממש ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ