פרק שלישי דלדולה של הרציונליות בחינוך

מבוא מהי רציונליות ? כיצד ניתן לטפח אותה ? מה הקשר בין רציונליות לבין אמת ומתן נימוקים ? מה הם נימוקים הולמים ? מה הקשר בין רציונליות לבין סקרנות ופדגוגיה של שאלות ? כיצד מקדמת הרציונליות את רעיון כבוד האדם וחירותו ? מהי תרומתו של בית הספר לקידום הרציונליות ולטיפוחה ? מהי רציונליות וכיצד ניתן לטפחה ? רציונליות פירושה חשיבה שיש אפשרות עקרונית להפריך אותה ( . ( Popper , 1963 טענה תחשב לטענה בלתי רציונלית אם לא תימצא כל דרך להוכיח שהיא טענה שקרית . מצד אחר , ככל שהיא תצליח להדוף יותר ביקורות , כך תלך ותבוסס מידת הרציונליות שבה . במילים אחרות , טענה , כדי שתחשב טענה רציונלית , צריך שתהיה לה היכולת לסמן את " גבולות המשחק " שלה , כלומר באיזה תנאים היא תפסיק להיות בגדר טענה ? הנכונות להכיר ולהודות בכך שדעותיך — אפילו הן פופולריות ביותר , מובנות מאליהן , מוצקות מכול — אינן חסינות , היא תנאי מוקדם לרציונליות . לעומת זאת , ביטחון בלתי מעורער , אמת קבועה ובלעדית , חוסר ספק , דוגמטיות ופנטיות הן כולן דוגמאות מובהקות להיעדר רציונליות . מכאן ברור , שהדרך לבסס דעה היא באמצעות חשיפתה לביקורת , ולא , כ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ