ישראל בר כוכב: ויה דולורוזה

קוֹפא בּדרכּ וֹ אל ה לּ וּח , היּלד שׁהייתי בּין ה טּ וּרים , לֹא סטיתי ימינה וּ שׂמ ֹאלה בּוּיה דוֹלוֹרוֹזה , בּדר ךְ הבּ וּ שׁה . בּטקס עתּיק נעקדתּי אל ה לּ וּח , ה מּ וֹרה שׁאלה מתי תּתמלּא הבּרכה , וּמתי יפּג שׁוּ אנשׁים שׁלֹּא יצא וּ בּאוֹת הּ שׁעה . בּדעתי הפּזוּרה וּבאזנים מכתּמוֹת הפלגתּי אל צמּרוֹת , נמלטתּי על נפשׁי מכּלא בּית הסּפר , חרגתּי מבּעד לחבצּלוֹת . בּיּמים ההם יצאתי מהטּבע , נס המּרד הוּנף בּדּר ךְ אל השּׁוּרה האחרוֹנה . ( ישראל בר כוכב ) 1 מתוך : " שמועות " , הקיבוץ המאוחד , סידרת ריתמוס , . 2008 וכן מתוך : " מבחר השירים " : , 2010 - 1975 הקיבוץ המאוחד ומוסד ביאליק . 2010  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ