חינוך מחפש משמעות לקראת בתי ספר חלופיים

לקראת בתי ספר חלופיים יוסף ( יוסי ) אבינון הגות ומחקר בחינוך בישראל סדרה בעריכת פרופ ' יזהר אופלטקה ופרופ ' ח ' אלד עראר חינוך מחפש משמעות  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ