מפתח שונות

( ההפניה היא לעמוד ולהערת השוליים ( בסוגריים )) שחר אלדר על הרזולוציה של המשפט הפלילי ( חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה , אוניברסיטת בר אילן – הפקולטה למשפטים , 135 ) 200 , ( 49 ) 36 ( 2003 ) מרים גור אריה התנהגות חופשית במקור ( חיבור לשם קבלת תואר דוקטור למשפטים , האוניברסיטה העברית בירושלים – הפקולטה למשפטים , 41 ) 104 ( 1980 ) ענת הורוויץ הליך גזירת הדין : היבטים דיוניים וראיתיים ( חיבור לשם קבלת תואר דוקטור למשפטים , האוניברסיטה העברית – הפקולטה למשפטים , 113 ) 193 , ( 112 ) 127 ( 2003 ) מרדכי קרמניצר עיקרי מבנה וארגון של העבירות הספציפיות 46 ( חיבור לשם קבלת תואר דוקטור למשפטים , האוניברסיטה העברית בירושלים – הפקולטה למשפטים , התש " ם ) 13 ) 15 ) דליה רביד " צדקה ממני " – עיון במעגלי הפרשנות של סיפור יהודה ותמר ( עבודת תזה , אוניברסיטת תל אביב – הפקולטה למדעי הרוח – החוג למקרא , 4 ) 221 ( 1993 ) משפט עברי בראשית יט 6 ) 222 39 – 30 ) בראשית כט 5 ) 221 25 ) במדבר ד 2 ) 13 15 ) במדבר כה 2 ) 220 15 – 6 ) שופטים ה 6 ) 221 24 ) שמואל ב , ו 1 ) 13 7 – 2 ) ישעיהו א 3 ) 220 1 ) דברי ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

נבו הוצאה לאור