ה. כלל אי-רלבנטיות המניע והבעיה האפיסטמולוגית

טיעון נוסף שניסה לתמוך בתזת אי - הרלבנטיות של המניע הוא הטיעון האפיסטמולוגי שהעלה קנדוב . בגייסו לעזרתו את הדיון הפילוסופי הנרחב בבעיית הנפשות האחרות ( the problem of other 91 סלואט הציג שלוש גישות אפשריות של אתיקות מידות רדיקליות שכאלה . לראשונה שבהן קרא " מוסריות ככוח פנימי " , וביסס אותה על דברים של אפלטון וניטשה . את השנייה כינה " מוסריות כטוב לב כללי " . את ההשראה לה מצא סלואט בכתביו של ג ' יימס מרטין , ובימינו אצל גרסייה . הגישה השלישית זכתה לשם " מוסריות כדאגה לזולת " ואותה ניתן לפתח , לפי סלואט , מתוך כתביהן של קרול גיליגן ונל נודינגס . ראו , Slote לעיל ה " ש , 77 בעמ ' . 232 – 216 92 לעמדה של אתיקת מידות רדיקלית , שלפיה מעמדה הדאונטי של פעולה כנכונה או מוטעית , ולא רק אפיונה כטובה או רעה , נשענים אך ורק על המניע של המבצע , ראו J . L . A . Garcia , The Right and the ( . Good , 21 HILOSOPHIAP 253 ( 1992 לביקורת על עמדת גרסייה , ראו , Gorr לעיל ה " ש , 13 בעמ ' 588– . 585 . Adam Candeub , Motive Crimes and Other Minds , 142 U . OF ENNP . L . EVR . 2071 ( 1994 ) 93 minds ) טען קנד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

נבו הוצאה לאור