ג. תועלתנות

פילוסופיית המוסר התועלתנית שלפיה יש לבחון פעולות לפי התרומה שלהן למצב הדברים הרצוי בחברה , מעלה הצדקה אינטואיטיבית לקיומו של המשפט הפלילי : המשפט הפלילי נועד למנוע התנהגות עבריינית מזיקה , בעיקר על ידי הרתעת עבריינים פוטנציאליים באמצעות ענישה . אמנם שיקולי יעילות אכן שימשו מצע תיאורטי מצדיק לדיון במשפט הפלילי , אולם עיקרו של הניתוח הכלכלי - תועלתני שיישם הצדקה זו התמקד בהיבטים שונים של המשפט הפלילי הקשורים לענישה . מקומו של הטיעון התועלתני בכל הנוגע לדוקטרינות המהותיות של המשפט הפלילי היה בדרך כלל מצומצם הרבה יותר . עם זאת , נראה כי מנקודת מבט תועלתנית אין להבחין , בכל הקשור לתחום התחולה של נימוקי היעילות , בין שיקולי ענישה כלליים לעיצוב סוגיות הקשורות למשפט הפלילי המהותי . לפיכך אפנה לבחון אם התיאוריה התועלתנית יכולה להצדיק את כלל איהרלבנטיות של המניע למשפט הפלילי המהותי .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

נבו הוצאה לאור