1. תיאוריית הבחירה הגמולית וכלל אי-רלבנטיות המניע, בתיאורו כטעם לפעולה

התשובה על השאלה אם ניתן להטיל אחריות על אדם בשל הטעם שלו לפעולה שנויה במחלוקת פילוסופית בכלל , ובין תיאורטיקנים של משפט בפרט . הטיעון שהמוסר אינו יכול להטיל על אדם אחריות בשל הטעם שלו לפעולה נסמך על העיקרון המוסרי שלפיו " חייב משמע יכול " , כלומר שהמוסר יכול לחייב אנשים ולהטיל עליהם אחריות רק בנוגע לעניינים שהם יכולים לשלוט בהם . מעניין לראות שהמצדדים בעמדה שלא ראוי שהמוסר יעשה זאת בכל הנוגע לטעמים לפעולה , אינם באים רק מקרב מי שמחזיקים בעמדת הדטרמיניזם הקשה ( Hard Determinism ) הגורסת שבגלל ההיקבעות הסיבתית אין להטיל אחריות מוסרית או פלילית על אף אחד בגין מעשיו . גם בקרב המצדדים בגישת הקומפטיביליזם ( , ( Compatibilism הסבורים שהחזקה במטפיזיקה דטרמיניסטית איננה שוללת מן המוסר ומן המשפט הפלילי את האפשרות להטיל אחריות , ישנם מי שטוענים כי מה שנכון לפעולה עצמה , איננו יכול להתקיים בכל הנוגע לטעמים לה . רוס למשל ביקש להוכיח שפעולה מחויבת מוסרית ( right act ) ופעולה טובה מוסרית ( good act ) אינן יכולות להיות זהות . הוא הניח כנתון שרק פעולות שנעשות מתוך טעם טוב יכולות להיות פעולות טובות מבחי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

נבו הוצאה לאור