ב. תיאוריית הבחירה הגמולית

הגישה הפילוסופית הראשונה לביסוס המשפט הפלילי , שכלל אי - הרלבנטיות של המניע ייבחן לאורה , היא הגישה הקאנטיאנית , שעמה מזוהה ההצדקה הגמולית המבססת את השתת האחריות הפלילית על יכולת הבחירה של המבצע . לפי הצדקה זו , מטרת המשפט הפלילי היא להשית אחריות על אנשים 2 יש לציין שלצורך בחינת נכונותו הנורמטיבית של כלל אי - הרלבנטיות של המניע , ההתייחסות תהיה לתיאוריית המשפט הפלילי של קאנט , הנובעת מפילוסופיית המוסר שלו , ולא במישרין לפילוסופיית מוסר זו ( כלומר לזו הנוגעת להערכתה של פעולה מבחינת המשפט הפלילי , ולא לפי כללי המוסר ) . את הצגת תיאוריית המשפט הפלילי של קאנט ניתן למצוא בתוך MMANUELI ANTK , HET ETAPHYSICALM LEMENTSE ( OF USTICEJ 99 – 107 ( John Ladd trans ,. 1966 ( להלן : האלמנטים המטפיזיים של הצדק ) . על פי פילוסופיית המוסר של קאנט , נראה שכלל אי - הרלבנטיות של המניע איננו נכון כיוון שהמבחן היחיד לקיומו של ערך מוסרי לפעולה , לפי קאנט , תלוי בכך שהיא נבעה אך ורק ממחויבות לחוק המוסרי , ומרצון לכבדו . ראו עמנואל קאנט הנחת היסוד למטפיזיקה של המידות 120 ( מ ' שפי מתרגם , ש ' שטין עורך , מהדורה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

נבו הוצאה לאור