(ג) תשובה לטיעון הנגד

המשך הסקירה התיאורית של עמדות המשפט הישראלי יראה כי למרות שני קולות אלה , ברור כיום כי העמדה השלטת במשפט הישראלי , הן בקרב מלומדים הן בבית המשפט העליון , היא שכדי לזכות בפטור , על המבצע לשכנע כי עבר מפנה מוסרי , וכי רגשי חרטה שפיעמו בו הם שהובילו אותו להימנע מלהשלים את העבירה . 172 דן ביין " הערות לעבירת הניסיון לאור תיקון 39 לחוק העונשין " המשפט ג . ( 1996 ) 308 , 297 173 על פי ביין , שיקול פרגמטי זה מתחזק עקב השוואת העונש של הניסיון לבצע עבירה לזה של העבירה המושלמת . 174 ע " פ 7399 / 95 נחושתן תעשיות מעליות בע " מ נ ' מדינת ישראל , פ " ד נב ( . ( 1998 ) 130 , 105 ( 2 175 כאמור , ההלכה בבית המשפט העליון בעניין זה נהפכה , בין השאר על סמך תובנות תת - פרק זה . ראו האמור לעיל בה " ש . 170 מעיון בדבריו של פלר בסוגיה נראה שהוא סבור כי החרטה שצריכה להתקיים כדי לזכות את המבצע בפטור , היא רגש . כך , כאשר עסק המלומד בשרטוט פרק הזמן שבו החרטה יכולה לפטור מאחריות פלילית הוא אמר : " אם בכל זאת התוצאה התרחשה , יצאנו מתחום הנסיון , העבירה הושלמה , ורגשי החרטה עשויים לכל היותר להשפיע על מידת העונש שנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

נבו הוצאה לאור