2. קנטור

גם דוקטרינת הקנטור מדגימה את אי - הנכונות התיאורית של כלל אי - הרלבנטיות של המניע צופה פני העבר למשפט הפלילי המהותי . דרך אחת , גולמית במידת מה , להוכיח זאת , תוצג במהלך הטיעון הבא .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

נבו הוצאה לאור