1. עבירות שנאה

ב - 25 ביולי 1994 נפל דבר בתולדות המשפט הפלילי הישראלי והתקבל בכנסת תיקון 39 לחוק העונשין שהגדיר מחדש את החלק המקדמי והכללי של דיני העונשין הישראליים . למחרת , ב - 26 ביולי , נפל דבר נוסף ובא לעולם תיקון 40 לאותו חוק , שסעיף 1 ד 144 שבו קבע עונש כפול לשורה ארוכה של עבירות אם בוצעו מתוך מניע של גזענות . על פי הסעיף – " העובר עבירה מתוך מניע של גזענות , דינו כפל העונש שנקבע לאותה עבירה או מאסר עשר שנים , הכל לפי העונש הקל יותר " . סעיף קטן ( ב ) הגדיר " עבירה " לצורכי הסעיף כך : " עבירה נגד הגוף החירות או הרכוש , עבירה של איומים או סחיטה ; עבירות של בריונות ותקלות לציבור ושל מטרדים הכלולות בסימנים ט ויא בפרק זה , ועבירה בשירות הציבור וכלפיו הכלולה בפרק ט ' סימן ד ' , הכל למעט עבירה שהעונש שנקבע לה הוא מאסר עשר שנים ומעלה " .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

נבו הוצאה לאור