5. עצימת עיניים

במשפט הישראלי שלאחר תיקון , 39 דוקטרינת עצימת העיניים איננה כלל מדרג אלא תנאי סף לאחריות פלילית . עיגונה החוקי מצוי בסעיף 20 ( ג )( 1 ) לחוק העונשין . לפי סעיף זה – " רואים אדם שחשד בדבר טיב ההתנהגות או בדבר אפשרות קיום הנסיבות כמי שהיה מודע להם , אם נמנע מלבררם " . כדי לקבוע שהתקיימה אצל מבצע עצימת עיניים בנוגע לטיב התנהגות או לקיום נסיבה רלבנטית , מספיק להראות שהיה לו חשד רציונלי שאותה נסיבה התקיימה , והוא בכל זאת המשיך בהתנהגותו . במשפט הישראלי כיום אין תפקיד הכרחי כלשהו לרכיב נפשי של מטרה לשם הפעלת דוקטרינת עצימת העיניים . לאחר תיקון , 39 הציר הקוגניטיבי הבוחן את מודעותו של המבצע לרכיבי היסוד העובדתי מאופיין בבינריות : יש מודעות כזאת או שהיא איננה ואי - אפשר לייחס למבצע מחשבה פלילית . על סמך דוקטרינת עצימת העיניים , מי שהיה לו חשד רציונלי בדבר טיב ההתנהגות או בדבר קיום הנסיבה , מועלה לדרגת מי שהיה מודע להם , ועל ידי כך חוצה את הקו לעבר גזרת המחשבה הפלילית . כאשר הציר הקוגניטיבי הוא בינרי , דוקטרינה שעוסקת בקביעת מודעות איננה יכולה להיות כלל מדרג של מחשבה פלילית , אלא תנאי סף בלבד ....  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

נבו הוצאה לאור