4. שידול

במודל פנל קוד ובהצעת החוק האנגלית , הסעיפים שדרשו רכיב נפשי של מטרה למקרי סיוע , עשו זאת בנשימה אחת גם למקרי שידול . הפעם , המטרה של המשדל איננה לסייע למבצע העיקרי , אלא להביא אותו לידי ביצוע העבירה . בישראל טען פלר כי הרכיב הנפשי של שידול צריך להכיל יסוד של מטרה להביא את המשודל לידי ביצוע העבירה , יעד השידול . זאת , נוסף על מודעות לטיב ההתנהגות שיש בו כדי להביא את המשודל לידי ביצוע העבירה , ומודעות לנסיבות הרלבנטיות להתהוות השידול , כלומר לקיומו של אחר הזקוק 21 ע " פ 320 / 99 פלונית נ ' מדינת ישראל , פ " ד נה ( . ( 2001 ) 22 ( 3 מעניין לראות כי קרמניצר עצמו , במאמר שכתב עם לבנון , סבר כי הדין הרצוי הוא ויתור על דרישת רכיב נפשי של מטרה בסיוע , ביקר את הלכת פוליאקוב על כך שסטתה מלשון החוק הברורה , ובירך על הלכת פלונית , שלדבריו תיקנה את המעוות . מרדכי קרמניצר וליאת לבנון " בית המשפט כמסייע לדבר חקיקה : על הסיוע לדבר עבירה ועל הפרשנות בפלילים " מחקרי משפט יז . ( 2002 ) 418 , 403 22 עמדה כזאת בסוגיית המטרה הנדרשת הביע השופט אנגלרד בדעת המיעוט שלו בעניין פוליאקוב , לעיל ה " ש , 20 בעמ ' . ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

נבו הוצאה לאור