3. סיוע

בחינת אופי היסוד הנפשי המקובל של דוקטרינת הסיוע תעלה כי תנאי סף להרשעה בסיוע היא שלמבצע , המודע לעבירה העומדת להתרחש , תהיה מטרה שהתנהגותו אכן תסייע למבצע העיקרי להוציא אותה לפועל . על פי סעיף 31 לחוק העונשין מבצע הוא – " מי אשר , לפני עשיית העבירה או בשעת עשייתה , עשה מעשה כדי לאפשר את הביצוע , להקל עליו או לאבטח אותו , או למנוע את תפיסת המבצע , גילוי העבירה או שללה , או כדי לתרום בדרך אחרת ליצירת תנאים לשם עשיית העבירה " . על פי סעיף , 31 כדי להרשיע בסיוע את מי שנתקיים בו הרכיב העובדתי הדרוש , צריך אפוא להראות כי ביצע את ההתנהגות כדי להשיג יעד של עזרה למבצע העיקרי . אמנם הנוסח הסופי של הצעת החוק שהביאה לתיקון 39 לחוק העונשין לא כלל דרישה כזאת של יסוד נפשי . דברי ההסבר אף הטעימו כי מוצע לחרוג מן הדין שקדם לתיקון , ושדרש לפי כללי המשפט המקובל רכיב נפשי של מטרה . על פי ההצעה , היה ניתן להסתפק במודעות של המסייע לטיב התנהגותו ולכך שהמבצע העיקרי עומד לבצע עבירה . השמטת דרישת המטרה בהצעת החוק עוררה את ביקורתה של גור אריה . למעשה היא גם הייתה מנוגדת לדעות קודמות שהביעו מחברי התיקון . בסופו ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

נבו הוצאה לאור