ב. הגדרת כוונה/מטרה

כאמור , לפני שתחל סקירת ההבחנות השונות שהוצעו , כדאי שתהיה לפנינו הגדרה טובה ומקובלת של היסוד הנפשי של כוונה / מטרה במשפט האנגלו - אמריקני . הגדרה כזאת ניתן למצוא אצל דאף . דאף שאל את עצמו מה משמעות המשפט : " המבצע התכוון להשיג תוצאה מסוימת באמצעות הפעולה " . הוא השיב תשובה קצרה ותשובה ארוכה . הגרסה המקוצרת של גישתו היא שהכוונה של מבצע בפעולה היא הטעם שלו לפעולה . פירוק המושג " טעם לפעולה " למרכיביו הבסיסיים גורר את התשובה הארוכה יותר . כדי לומר שהמבצע התכוון בפעולתו לתוצאה מסוימת , או פעל מתוך יסוד נפשי של מטרה להשיג את התוצאה האמורה ( נניח יעד , ( x צריכים להתקיים התנאים האלה : א . הייתה למבצע רצייה שיהיה . x ב . המבצע האמין כי באמצעות הפעולה הוא ישיג את . x ג . המבצע ביצע את הפעולה בגלל התקיימות תנאים א + ב , כלומר הרצייה שיהיה , x והאמונה כי יוכל להשיג אותו באמצעות הפעולה . לא למותר לציין כי הגדרה זו זהה להגדרת היסוד הנפשי של מטרה שניתנה בפרק הקודם וכונתה רצון במובן החזק . לא מספיק שתהיה למבצע רצייה שיושג יעד , ושיאמין כי בביצוע המעשה יוכל להשיג את היעד . עובדות אלה יכולות אולי לכו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

נבו הוצאה לאור