ח. החלת עקרון הרזולוציה

אכן , הסכנה הגדולה בקריאה לדברים זהים בשמות נבדלים היא החלה של כללים שונים עליהם ללא כל הצדקה . כפי שכבר ראינו , ועוד ניווכח ביתר שאת בהמשך , חשש זה התממש בעניינן של מטרה וכוונה . אבל יש לשים לב לכך שגם לו היה ניתן להבטיח שתמיד יוחלו על מטרה וכוונה אותם כללים בדיוק , בכל זאת היה צורך מושגי לכנות אותן באותו שם . הדבר נובע מעקרון הרזולוציה היעילה של המשפט הפלילי שהתווה אלדר . עקרון הרזולוציה מבטא את מידת יכולתו של המשפט הפלילי לתת תמונה חדה ומפורטת של המציאות לפרטיה ולגווניה . מידת הרזולוציה עומדת ביחס ישר למספר ההבחנות במשפט , ולמספר המושגים והקטגוריות שנוצרים בעקבות הבחנות אלו . אחת ההגבלות של מידת הרזולוציה נעוצה בסופיות יכולת התפיסה הקוגניטיבית של נמעני הקוד הפלילי ומפעיליו . מספר רב מדי של מושגים עלול להיות מעל ליכולת עיבוד המידע של השחקנים השונים , דבר שיהפוך את המשפט הפלילי לבלתי מובן , ולכן לבלתי יעיל . לנוכח מגבלה קוגניטיבית זו נראה שמספר המושגים ביחס למספר התופעות שהמשפט הפלילי אמור לתאר , עלול להימצא במחסור . הצמדת המושגים לתופעות השונות צריכה 47 עניין אלבה , לעיל ה " ש , 27 ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

נבו הוצאה לאור