ב. כתיב כנגדו וקרינן כניגדו

י ' בכתיב התלמודי המלא מסמנת כל תנועות i וכל תנועות ahx e כאן לא נתכוון ר' אלעזר בדבריו ביבמות ס " ג לקריאת " כניגדו " בסגול כדעת י ' בניאל , כי אם לקריאה בחיריק לפי דרך נטיית מלה זו בדיאלקט הבבלי . את הנטייה בחיריק מביא פורת בספרו > פורת , לשון חכמים " , עמי : ( 106 לנגדי , כנגדו , שכנגדו , לנגדכם וכנגדן ( והוא מעיר על הגיית כניגדו בחיריק בדברי ר' _אלעזח . וכך נמצא בניקוד בבלי בתהלים צ , בכ " י ברלין : qu 680 " שת עונתינו לנגדך " ( P . Kahle , Der masoretische Text des Alten Testaments , Leipzig , 1902 עמ ' . ( 90 לשוננו יז > _תשי " א < , עמ ' 178  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית