תיאור העברית המדוברת - הרהורים, שאלות והצעות

אסתר בורוכובסקי - בר אבא . 1 הגיע הזמן לתאר את העברית המדוברת בשנות החמישים והשישים של המאה העשרים הייתה מחלוקת בקרב הבלשנים במדינה העברית הצעירה באשר לשאלה אם הגיע הזמן לתאר את העברית הישראלית . בקצה האחד היו בלשנים שחשבו שהעברית הישראלית היא עדיין בגדר לשון נלמדת , היא בתהליך של היווצרות , התחדשות ושחזור , ולכן עדיין אין מקום 1 לתארה , ובקצה האחר היו בלשנים שראו בעברית הישראלית רובד חדש של עברית 2 חיה שאין לחתור לתיקונו , ומן הראוי להמציא לו תיאור מדעי . בעשורים האחרונים מתרבים החוקרים הקוראים לתיאור העברית החדשה בכלל והעברית המדוברת 3 בפרט . השאלה בדבר הלגיטימיות של תיאור כזה אינה עולה עוד , ובעיקר ניתן לראות שהבלשנים עושים מעשה t לאט אך בהתמדה מתפרסמים עוד ועוד מחקרים המתארים סוגיות שונות המאפיינות במיוחד את העברית בת זמננו , ואף נכתבו כמה 4 ספרים מקיפים המנסים לתאר תחומים נרחבים בלשון זו . במה שנוגע לשפה המדוברת מסתמכים המחקרים שנעשו עד היום על קורפוסים קטנים יחסית שנבנו על ידי חוקרים יחידים או על דוגמאות מזדמנות , ותקוותנו שבעתיד הקרוב יכונן 5 קורפוס של העברית המדוברת . מסיבה זו ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית