טבלה 1 י התפרסות דרכי הגזירה של מדגם מילים מתוך "למד לשונך' <sup>1</sup>